HASIL RAKAN BENGKEL

  • BENGKEL PENGENALAN GOOGLE SITES (SIRI 2)

G-SITES SIRI 1 : MAC30
BENGKEL 23 APRIL 2020 (Responses)

UNTUK PERKONGSIAN BERSAMA DARI PESERTA BENGKEL SIRI KE-4

G-SITES LEVEL 2_APR21

BENGKEL SIRI KE-3 BERSAMA CIKGU KHALIJAHLATIFF

G-SITES SIRI 3 : 8 APRIL 2020

PENILAIAN BENGKEL SIRI 3Q BERSAMA CIKGU KHALIJAHLATIFF

PENILAIAN DAN RESPONS by khalijahLatiff, April03
CHAT 30/3/2020
  • BENGKEL PENGENALAN GOOGLE SITES (SIRI 2)

G-SITES SIRI 1 : MAC30

BENGKEL PENGENALAN GOOGLE SITES; MAC21

CHAT ROOM PLC : G-SITEBYKHALIJAHLATIFF